Utrymningsledare

Brandutveckling kan urarta sig och bli kritisk inom bara några få minuter. För att effektivisera er utrymningsorganisation är det till stor fördel om det finns en utrymningsledare inom företaget.

Kontakta oss

Utbildning

För alla verksamheter där risk för brand finns.

Plats

Utbildningen sker på er anläggning eller enligt önskemål.

Pris

Lämna intresseanmälan för offert.

Vem är utrymningsansvarig på din arbetsplats?

Brandutveckling kan urarta sig och bli kritisk inom bara några få minuter. För att effektivisera er utrymningsorganisation är det till stor fördel om det finns en utrymningsledare inom företaget. Under denna utbildning får utsedd person kunskap om hur man bör agera när en krissituation uppstår och vilka risker man kan ta. Detta kurstillfälle syftar till att ge utrymningsledaren en trygghet i sin roll, hur man pratar med sina kollegor och hur man på bästa sätt effektiviserar en krisartad situation som kan innebära både panik och stora risker.

  • Utbildning för alla verksamheter där risk för brand finns.
  • Tidsåtgång: ca. 3 timmar.
  • Innehåll: Organisera, delegera, Lagen om skydd och olyckor, risker, roll och ansvar, utrymningsledarens hjälpmedel, återsamlingsplats, rapportering.
  • Rekommenderat antal deltagare: 5–20 personer.
  • Plats för utbildning sker på er anläggning eller enligt önskemål.
  • Pris: lämna intresseanmälan för offert.

Är ni osäker på vilken utbildning som passar er bäst? Kontakta oss så hjälper vi till.