Brandutbildning

Bra brandskyddsutrustning, rutinbeskrivningar och brandskyddsregler är A och O för att dina medarbetarna ska ha rätt kunskap och information.

Kontakta oss

Utbildning

För alla verksamheter.

Plats

Utbildningen sker på er anläggning eller enligt önskemål.

Pris

Lämna intresseanmälan för offert.

Nyckeln till ett bra brandskydd.

Bra brandskyddsutrustning, rutinbeskrivningar och brandskyddsregler är A och O för att dina medarbetarna ska ha rätt kunskap och information. Ju högre kompetens dina medarbetare har desto bättre är brandskyddet. Vi arrangerar varje vecka brandutbildningar för företag inom olika branscher. Utöver vår brandutbildning har vi även ett enskilt program för systematiskt brandskyddsarbete.

Under kursen går vi igenom grundläggande kunskaper inom brand, anpassat efter era behov, och potentiella risker. Vi erbjuder möjligheten till praktiska övningar med hjälp av släckredskap om så önskas. Kursen utförs alltid av utbildad och certifierad instruktör med erfarenhet från räddningstjänsten. Efter utbildningen får verksamheten ett certifikat på genomförd brandutbildning.

Vi har även möjlighet att hjälpa er med systematiskt brandskydd (SBA) vid förfrågan.

  • Utbildning för alla verksamheter.
  • Tidsåtgång: ca. 3 timmar.
  • Innehåll: Brandteori, Regler och ansvar, Risker, Utrymning, Larm, Släckredskap, Information SBA, praktiska övningar.
  • Utbildningen informerar om brandrisk, förutsättningar och hur man ska agera vid brand.
  • Rekommenderat antal deltagare: 12 personer.
  • Plats för utbildning sker på er anläggning eller enligt önskemål.
  • Pris: lämna intresseanmälan för offert.

Är ni osäker på vilken utbildning som passar er bäst? Kontakta oss så hjälper vi till.