Barnolycksfall

Varje år söker cirka 200 000 barn och ungdomar akut läkarvård efter olycksfall.

Kontakta oss

Utbildning

För personal inom barnomsorgen samt föräldrar.

Plats

Utbildningen sker på er anläggning eller enligt önskemål.

Pris

Lämna intresseanmälan för offert.

Skador är den näst vanligaste dödsorsaken för barn över ett år, både bland pojkar och bland flickor. Över hälften av alla skador drabbar barn under 6 år. Den allmänna trenden i Sverige för dödsfall på grund av olyckor för barn och ungdomar samt inskrivna på sjukhus till följd av olycksfall är svagt nedåtgående för både pojkar och flickor. Undantag utgörs av de allra minsta barnen, de som är yngre än ett år, samt bland antalet transportolyckor där antalet vårdade barn istället har ökat det senaste decenniet.
Denna utbildning bygger på praktiska övningar samtidigt som vi förbereder dig om det hemska inträffar och ett barn skadar sig allvarligt. Vi pratar om förebyggande åtgärder för att minimera riskerna, så att följderna inte blir så allvarliga.

Texten är skriven av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: MSB:s Fakta och statistik om barnsäkerhet.

  • Utbildning för personal inom barnomsorgen samt föräldrar.
  • Tidsåtgång: ca 3 timmar.
  • Innehåll: Första hjälpen, HLR, Luftvägstopp, Hjärtstartare
  • Utbildningen informerar om barn från spädbarnsålder upp till tonåren.
  • Rekommenderat antal deltagare: 12 personer.
  • Plats för utbildning sker på er anläggning eller enligt önskemål.
  • Pris: lämna intresseanmälan för offert.

    Är ni osäker på vilken utbildning som passar er bäst? Kontakta oss så hjälper vi till.